kunstgras garantie

 

Garantie bepalingen

Kunstgras van de Punder Kunstgras heeft bij normaal gebruik een levensduur van +/- 10 tot 15 jaar. U krijgt 8 jaar garantie, lineair aflopend en een even lange garantieperiode voor Nederland en België.

Garantie wordt verstrekt op de UV-stabiliteit van de gebruikte vezels.

Binnen de context van de garantie geldt dat ons kunstgras zijn UV-stabiliteit heeft behouden, wanneer de oorspronkelijke treksterkte van de vezels van ons kunstgras met niet meer dan vijftig procent is afgenomen.

De garantieperiode gaat in bij de af- of oplevering door de Punder Kunstgras.

Deze garantie geldt niet indien ons kunstgras wordt gebruikt voor andere toepassingen dan bodembedekking in de tuin of dakterras of voor schade die ontstaat tijdens of als gevolg van ondeugdelijk verwerken, leggen of repareren, of voor zover eventuele defecten of schade worden veroorzaakt door:

  • brand, scheuren, ongevallen, vandalisme, verkeerd gebruik, onachtzaamheid of verwaarlozing;
  • gebruik van instrooizand (anders dan voorgeschreven);gebruik van lijm,( anders dan voorgeschreven);
  • het niet op het juiste niveau houden van het instrooizand (indien van toepassing);
  • gebruik van het kunstgrasoppervlak voor andere doeleinden dan waarvoor het is ontworpen en gelegd;
  • gebruik van agressieve schoonmaakmiddelen;
  • toepassing van verkeerde reinigingsmethoden;
  • blootstelling aan oppervlakken, direct of indirect door reflectie, met een temperatuur hoger dan 75° C;
  • verkleuring van polyamide vezels veroorzaakt door chloride;
  • overmacht en andere situaties waarop de Punder Kunstgras redelijkerwijs geen invloed kan hebben;
  • het niet op de juiste manier onderhouden, beschermen of repareren van ons kunstgras

 

Als ons kunstgras binnen de garantieperiode niet functioneert zoals is gegarandeerd, zal een vervangende hoeveelheid vierkante meters  worden geleverd, ter vervanging van de hoeveelheid uitgedrukt in vierkante meters waarvan is vastgesteld dat het niet voldoet aan de garantie.

Hierbij wordt de verkoopprijs van het vervangende product vermenigvuldigd met een breuk waarvan de teller gelijk is aan het aantal maanden in het nog niet verstreken deel van de garantieperiode en waarvan de noemer gelijk is aan het totaal aantal maanden van de garantieperiode.

Het gedeelte van de verkoopprijs voor het vervangende product dat niet voor rekening van de Punder Kunstgras komt, dient door koper te worden betaald.

Om aanspraak te maken op de garantie dient contact op te worden genomen met de Punder Kunstgras.

Wij raden u aan de factuur te bewaren voor toekomstige correspondentie, mocht dit onverhoopt noodzakelijk zijn. Geldige facturatie om aanspraak te maken op de garantie is voorzien van naam en contactgegevens van de koper, beschrijving van het producttype, geleverde hoeveelheid en installatie- of afleveringsdatum.

Kunstgras is te allen tijde onderhevig aan normale slijtage.

Normale slijtage is geen fabricagefout en valt niet onder de dekking van deze garantie.

Naast de hierboven genoemde factoren is slijtage onder andere afhankelijk van de intensiteit waarmee ons kunstgras wordt gebruikt.

Kunstgras kan onder invloed van koude, warmte en UV-straling onderhevig zijn aan uitzetting en/of krimp.

Dit wordt mede sterk beïnvloed door de fundering waarop ons kunstgras is geplaatst.

Een uitzetting-en/of krimppercentage van 1% valt binnen de toegestane specificaties.